Thorsen-Teknik A/S
Thorsen-Teknik er et dansk presisjons- og teknologiselskap som primært driver med ettermonterte presisjonsløsninger for landbruket. Selskapet har en stor selvproduksjon av harde og programvareløsninger, som inkluderer EIKSteer, RosCrop, RosPlough, ImpSteer og USB WIFI Sync, samt en svært spesialisert utvikling og produksjon av grensesnitt for ulike landbruksverktøy. Selskapet består av 12 ansatte samt et stort antall eksterne forhandlere i både Danmark og Norge. Alle ansatte er tildelt et bestemt ansvarsområde i selskapet, noe som sikrer en effektiv kundestyring der kunden er i fokus.


Hovedfokus
Selskapet har et sterkt fokus på oppgradering og optimalisering av eldre maskiner via ettermontert presisjonsutstyr. Presisjonsutviklingen har for lengst eksplodert, og mange eldre maskiner blir erstattet på grunn av mangel på forutsetninger, og thorsen-Teknik kan spille en betydelig rolle her. Dette er ofte en stor investering når nye maskiner kjøpes og de fleste ikke er kjent med ettermontert presisjonsutstyr, noe som gir dem nøyaktig de samme mulighetene for teknologisk høy presisjon som på nye maskiner. Ettermonteringsløsningen for spredere, såmaskiner, sprøyter og andre maskiner kan i mange tilfeller være både billigere og bedre enn en nykjøpt maskin.

 

Distributør i Danmark
og Norge
Thorsen-Teknik er den danske og norske hoveddistributøren av Topcon og Raven GPS autostyring og har siden 2009 markedsført, solgt og vedlikeholdt hardt og vedlikeholdt hardt og vedlikeholdt programvare fra Topcon, Raven, NORAC, RDS og Digi-star.

Innovasjon og
kundeengasjement
Selskapet fokuserer på innovative og fremtidssikre løsninger for landbruksmaskiner og gir samtidig kvalifiserte råd og sparring innen maskinoptimalisering.

Thorsen-Teknik er basert på en omvendt prosessanalyse, med hovedfokus på sluttproduktet. Selskapet arbeider derfor på grunnlag av en grundig visualisering av sluttproduktet, som skapes gjennom erfaring, kunnskap, innovasjon og involvering av kundens praktiske informasjon. Dette sikrer maksimalverdien av sluttproduktet i form av brukergrensesnitt, funksjoner, etc.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss 29104029 på tlf.
E-post: kontor@thorsen-teknik.dk hvis du har spørsmål eller kommentarer.