NIR sensor

NIR sensor

NIR-sensoren er ekstremt egnet for rutineanalyser av gjødsel og kan måle variasjonen av tørrstoff, nitrogen, fosfor og kalium via infrarødt lys. Målingene gjøres i sanntid og dokumenteres via loggfiler for både gjødselpåføring og avregning. Analysen er basert på kvantitative data, hvor analysen gjennomføres fortløpende under hele arbeidsprosessen. Metoden sikrer et mer valid resultat sammenlignet med laboratorie- og stikkprøver.

Gjødselvogner
NIR-sensoren er ISOBUS-kompatibel og kan betjenes via alle ISOBUS-konsoller på markedet. Sensoren analyserer kontinuerlig innholdet av næringsstoffer i gjødselen, som kartlegger tildelt mengde tørrstoff, nitrogen, fosfor og kalium. På denne måten kan bonden fastsette en riktigere gjødselplan, der alle avlinger får like mye næring. Ettergjødslingen kan bestemmes etter NIR-sensorens analyse, slik at det aldri blir overgjødsling.

Slurry trailere
Gjødsel kjøpes og selges basert på næringsinnholdet. Mengde tørrstoff, nitrogen, fosfor og kalium er derfor ekstremt viktige parametere, som alle bidrar til å prise slurryen. NIR-sensoren muliggjør en raskere og mer effektiv analyseprosess, hvor testresultatene kan nås via Dinamicas nettbrettløsning.

Finn brosjyren her:

Kontakt oss

E-mail: Kontakt@thorsen-teknik.dk

Telefon: (+45) 29 10 40 29 

Telefonsupport

MAN-TORS 07:30 – 16:00

FRE 07:30 – 14:15