Loadmaster a100

Loadmaster a100 er det ledende CAN-baserte veiesystemet i bransjen. Systemet kombinerer avansert sensorteknologi og signalbehandlingsteknikker, som til sammen gir nøyaktig og konsekvent vektinformasjon. Loadmaster a100 øker produktiviteten og er designet for å fungere i miljøer med tung belastning og værforhold. Systemet kompenserer for ujevne, skrånende overflater, noe som reduserer kjøringen og maksimerer vektede tonn per time.

TT Weigh

TT Weigh er et enkelt og kostnadseffektivt veiesystem for landbruksvogner. Veiesystemet bygger på den nyeste teknologien
hydraulisk veiing via trykkmåling i sanntid. TT Weigh informerer operatøren om den nøyaktige belastningen i tonn, kilo eller lbs, og kan også stilles inn for å gi en alarm når den maksimale belastningen som er angitt, overskrides.

WEIGHLOG A10

Weighlog a10 er egnet for ettermontering av teleskoplastere, frontlastere og skliestyringer. Veiesystemet kan håndtere opptil 10 forskjellige verktøy, f.eks.
spader eller gafler. Systemet måler det hydrauliske trykket under heisen ved hjelp av opptil 4 sensorer i forskjellige posisjoner, samtidig som det gjøres opp for trykkendringer i systemet. A10 kan håndtere 30 produkter, 30 kunder og opptil 5 forskjellige produktblandinger.