Teejet spray løsninger

Optimaliser effektiviteten til kjemikaliene dine og minimer avfall ved hjelp av TeeJet-sprøytedyser. Spraydysene er utformet for å gi nøyaktig ytelse og en mer nøyaktig penetrasjon. TeeJet reagerer på den økende etterspørselen etter innovative og mer effektive teknologier for sprøyting, befruktning og såing.

TeeJet Guidance og styring

Øk produktiviteten gjennom TeeJets mange presisjonsløsninger for landbruket. TeeJet tilbyr et bredt spekter av GPS-baserte teknologier for å maksimere effektiviteten og produktiviteten til feltarbeidet. De innovative produktene er designet for å minimere hopp og overlapping, samt redusere stress, tid og tretthet.