NORAC Slant Kontroll

Slant Kontroll kontrollerer automatisk høyden på hovedheisen og skråsylinderne. To ultralydsensorer er festet til bommen, noe som automatisk vil føre til at bommen kompenserer og regulerer på skuffer og skråninger, for å opprettholde en optimal høyde.

NORAC Total Control

Total kontroll boom kontroll opprettholder bommen i en optimal høyde ved å analysere både jordoverflate og avling. En optimal sprayhøyde gir en mer fordelaktig
spraymønster og jevnere bruk. Systemet styrer alle funksjonene til bommen, inkludert hovedheisen, skråsylinderen og begge vingene uavhengig av hverandre (variabel geometri).